Hey You

تو باید میومدی..

تو باید پیدات میشد..

درست وختی که داشتم آسمون ِ بالا سرمو بخیه میزدم که آوار نشه..خراب نشه رو سرم

یا باید نقش ِ یه دستگیره ی دری رو بازی کنی که باز میشه و من و از درای قفل شده نجات

میده.. تو باید میومدی..

تو باید پیدا میشدی

ع ز ی ز م ..

/ 0 نظر / 8 بازدید