Empty world of mine

 اهمیتی نداشت وقتی آخرش میخواست یه چیز شه - پس به موندنُ رفتن اش نبود

میشه فقط یکم بیشتر؟

/ 0 نظر / 9 بازدید