هرکی آدرسه اون یکی وبلاگ رو داره برش داره . . .

وبلاگ سیاهه رو میگم.

/ 1 نظر / 5 بازدید
غزال

کی دوباره اذيتت کرد ؟ کفری می کنن آدم رو ها . نمی تونی آی پی پيدا کنی ببينی کيه که اين همه فروغی ما رو گناهی می کنه ؟ عصاب آدم رو خورد می کنن به خدا ...