امروز ازون روزایی بود که خوب بود ولی همونایی که دوست داشتن بد نشه بدش کردن. امروز ازون روزایی بود که میتونست خوب باشهُ بد شد

+ حالم به هم میخوره ازت وقتی اینهمه حق به جانب صحبت میکنی

/ 0 نظر / 9 بازدید