بکِش

بکِش

دِ بکِش

 حقته

+دارم میکشم

+اینجا نفس دیگر برای کشیدن نیست

+ چیزی نمیکشم دارم فقط تاوان پس میدم

/ 0 نظر / 6 بازدید