حقایقی در زندگی وجود داره که نمی تونی ازش رو برگردونی بعضی حسهایی که هرچی بیشتر باهاش بجنگی بیشتر به واقعی بودنش، درست بودنش پی میبری.. دقیقاً هینجاشه که میگن تلخه.. همین حقایقی که تو رو شکست میدن توو جنگیدن باهاشون

+ چیزایی که هرکاری کنی روی تُـ..م دایو ِرت شدنش محاله

/ 0 نظر / 9 بازدید