ما نجات دهنده هایمان را گم کرده ایم و تنها چنگ بر لحظه هایی می زنیم که آنها را روزی در واقعیت ثبت کرده بودیمشان و هر روزُ هر لحظه از ترس ِ از یاد بردنشان آنها را نفس می کشیم

+ Every body is broken

/ 3 نظر / 9 بازدید
مبهوت

کدوم نجات دهنده ؟ قانون گایش و نوشتی و یادت رفت؟؟ مث من باش ، ببین! خودم نمیذارم خودم باشم حالا پیداکنید آرامش فروش را !!

زانگتسو

نجات دهنده در گور نخفته است - نجات دهنده می خواباند نیازمند اش را در گور

Idiot

لحظه هایی شاید پِست تر از امروز ولی کماکان پناهگاه امروز خاطرات دروغ میگویند ما هم باور میکنیم این رنج هرروزه عذاب این دروغهای خودخواسته ی هرروزه است شاید.