/:)

میدانی اصلا حال ندارم

یعنی نمیخواهم که داشته باشم

یعنی اصلا حالی ندارم که بخواهم داشته باشم

یعنی اصلا خواستنی وجود ندارد که تو بخواهی داشته باشم یا نداشته باشم

دماغم درد میکند

تیر میکشد

از دماغم به قلبم تیر میکشد

آی . . .

/ 0 نظر / 6 بازدید