Lovely Vault

زیر زمین خونه ی مامان پریسا ینا پره از کارتونهایی که داخل اش فیلم و کتاب و عکس و اسلاید

و . . . است.

من از بچگی انجا پلاس هستم.وقتی بچه بودم چیزی حالیم نمیشد از کتاب ها ولی الان میتوانم

بفهمم که کدام کتاب مبتواند برای مامانم باشد. بچه که بودم مینشستم روی آن کاناپه

کهن و قدیمیه زیر زمین و فقط آلیوم و عکسها را نگاه میکردم و هی به مامان غُر میزدم که

تو چرا فلان لباس را انداختی  دور و هی از مامان دلخور میشدم که چرا مثلن این لباس اش را

برای من نگه نداشته است و چرا به فکر من نبوده است و هیچ عقلم نمیرسید که از کجا

میتوانست بفهمد که در آینده «من» دار میشود.

ولی الان همه ی اینها را میفهمم و کتاب هایی که خوانده برایم ارزشمند هستند تا آن

لباسهایی که برای من نگه نداشته است.

آی لاو  یو مامی

یو آر اِ  اِمِیزینگ وُمن دَت آی هَد اِوِر سین این مای لایف  :X :*

/ 0 نظر / 4 بازدید