نمیدونم عزیزم چی رو دیگه میخوایی پیش ِ من از دست بدی که ندادی؛ دیگه چی رو گذاشتی باقی بمونه که من نگه اش دارم؟ به چه قیمتی؟

+ ...

/ 0 نظر / 10 بازدید