نه اینجا ته اش نیست انتهایش نیس که من خسته شده ام این گریه هایی که نفسم را می بُرَد چیزی را در من زنده می کند از تو شبیه دلتنگی شبیه دوست داشتن شبیه گِله و شکایت

+ به دنبالِ به تسکینم

/ 0 نظر / 9 بازدید