plz trin' 2 sleep forough

امشب

باران می آید

و من دوست دارم که پتو یم را  بر روی دوشم بگذارم

و از در بیرون بروم

اتاقم گنجایش این همه تنهایی را ندارد

+ der iz no oder when u want sum1

12/42

/ 0 نظر / 17 بازدید