I will surViVe

فقط کافیه یه چیزی به نام ِ " تُخم" توو وجود هر انسانی وجود داشته باشه برای پایان دادن به هر چیز ِ آزاردهنده ای که فک میکنه دوست اش داره

+ you are not welcome any more

/ 0 نظر / 9 بازدید