ُTodaY

امروز دلم گرفته بود،امروز مثل هر آدمی دلم گرفته بود. بعد از یکسال شایدم کمتر رفتم سراغ

فلوتم.امروز احساس کردم که چقدر نوک انگشتانم  غریب شده اند برایم.امروز احساس کردم

که چقدر نفسم خشن شده است.امروز احساس کردم چقدر با رویاهایم بیگانه شده ام.

/ 0 نظر / 4 بازدید