یه بادگیر ِ‌سُرخابی میپوشم با یه کُلاهِ کِر ِم که گُلای سُرخابی داره با همین altimate سُرخابیا

 موهامم باز میزارم

تو هم جا

/ 0 نظر / 12 بازدید