Doggish

قول میدهم که برایتان بخندم. با تمام پهنای صورتم ۸ کیلو دندان برایتان

میریزم بیرون و نیشم را تا پسه کله ام باز میکنم و برایتان میخندم ولی از من توقع

نداشته باشید که یکدفعه قاطی نکنم، یکدفعه سگ نشوم و پاچه نگیریم .

برای احتیاط هم که شده وقتی وارد اینجا که میشوید پاچه هایتان را بالا دهید . . . ضرر

نمیکند که . . . کار از محکم کاری عیب نمبکند.

/ 0 نظر / 4 بازدید