DirtY reaLitY

وقتی که بیشتر آدمها را میشناسی،وقتی که بیشتر به فاکتورهای کثیف زندگی شان

پی میبری،وقتی که خودخواهی شان بیشتر از همه تو را آزار میدهد،وقتی که تنهایی را به آنها

ترجیح میدهی،تازه میفهمی که فرق داشتن و متفاوت بودن یعنی چه؟

انسان بودن یک چیز است و با انسانیت زندگی کردن هم چیز دیگر.

/ 0 نظر / 4 بازدید