میگه بیا، دارم خسته میشم
دلم میخواست بگم منم خستم از اومدن و نرسیدن
+ تویی ستاره ای و من یکی رسیده
 جون به لب 

/ 0 نظر / 17 بازدید