A Light in the Attic

Hallucination

دوست دارم مورچه ای شوم بر روی سنگفرش خیابان که باد مرا بردارد بگذارد روی پیراهن سفید تو که میدانم باز هم مرا پرت خواهی کرد میان همین روزها،همین سطرها . . .

+ Brightness ; ۱٢:۱٩ ‎ب.ظ ; یکشنبه ٩ مهر ۱۳۸٥
comment نظرات غیر فعال است