A Light in the Attic

In All My Bitterness

بیرون تر

حرف های باران

تازه داشت بند می آمد

که بالا گرفت گریه های تو

خیس

از پیراهنت گذشت

+ Brightness ; ۱۱:۱٤ ‎ق.ظ ; چهارشنبه ٢٥ بهمن ۱۳۸٥
comment نظرات غیر فعال است